گزارش تخلف

لطفا گزارش تخلفات مشاهده شده را به آدرس ایمیل report@zipr.ir ارسال نمایید.

همکاران ما به در سریع ترین زمان بررسی و اقدام لازم را انجام خواهند داد.