نرخ درآمد

پکیج توضیحات / کشور درآمد هر 1000 نمایش
رایانه موبایل / تبلت
جمهوری اسلامی ایران ۱۰٬۰۰۰تومان ۸٬۰۰۰تومان
همه کشورها ۶٬۰۰۰تومان ۵٬۰۰۰تومان
پکیج توضیحات / کشور درآمد هر 1000 نمایش
رایانه موبایل / تبلت
جمهوری اسلامی ایران ۱۰٬۰۰۰تومان ۸٬۰۰۰تومان
همه کشورها ۶٬۰۰۰تومان ۵٬۰۰۰تومان